Saneeraus Kim Ekman/Vision 51

Saneeraus ammattitaidolla ja kokemuksella Metritiskiltä. Saneeraus tarkoittaa jonkin tilan korjaamista tai uudistamista. Voidaan myös puhua tilan päivittämisestä ajan vaatimalle tasolle. Metritiski Oy on erittäin luotettava kumppani, jolla on hyvä maine. Historiamme ulottuu aina vuoteen 1994 saakka, jonka jälkeen olemme toteuttaneet yli tuhat pienempää ja suurempaa saneerausta. Saneerauksessa kilpailuvalttejamme ovat nopeus, dynaamisuus ja kustannustehokkuus. Pystymme muuntautumaan todella nopeasti muuttuneisiin tilanteisiin ja sitä asiakkaamme meissä arvostavat. Saneeraus ja korjausrakentaminen kun ovat liiketoimintoina osa-alueita, joissa muutoksia tulee nopeallakin aikataululla.

Toimimme asiakkaan niin toivoessa saneerauskohteen pääurakoitsijoina, jolloin lain velvoittamina huolehdimme kulunvalvonnan seurannasta sekä työmaavalvonnasta uusien, vuonna 2014 voimaan astuneiden säännösten mukaisesti. Olemme luotettava kumppani, joka ei jätä pulaan.

Pystymme myös antamaan kustannusarvioita ennen tarkempia suunnitelmia. Tarvittaessa autamme materiaalien ynnä muiden valinnassa, jotta yhdessä löydämme asiakkaan kanssa hänen tarpeisiinsa sopivimmat ratkaisut. Asiakas kun on aina toimintamme keskiössä.

Saneeraus laatua unohtamatta

Puhuttaessa saneerauksesta, nousee keskusteluun väistämättä mukaan saneerauksen laatu. Metritiskillä saneeraus toteutetaan ennen kaikkea työn korkea laatu mielessä. Korkea laatu yhdistettynä kilpailukykyisiin hintoihin sekä nopeaan aikatauluun on monen mielestä niin saneeraus kuin korjausrakentamisessa voittamaton yhdistelmä. Nämä kolme tekijää ovat asiakaslähtöisyyden lisäksi koko toimintamme ydin ja tarkoitus.

Saneeraus- ja rakennusalaa on pitkään vaivannut huonot tarinat rakentamisen laadusta, epämääräisistä tekijöistä sekä takuuasioista. Tämän takia me kiinnitämme huomiota sopimusten tekoon, takuuasioihin ja jopa työntekijöiden rekrytoimiseen. Haluamme, että koko henkilökuntamme työskentelee saman päämäärän eteen. Mielestämme olemme hyvin onnistuneet pitämään laatumme korkealla, sillä takuu- tai korjaustöitä joudumme tekemään todella vähän. Luonnollisesti tämä on niin meille kuin asiakkaillemmekin hieno asia.

Saneerauksia me Metritiskillä toteutamme joko kokonaisurakkoina tai mahdollisuuksien mukaan osana urakkaa. Olemme myös luoneet saneeraus- ja rakennuspalveluita tarjoaville yrityksille poikkeuksellisen hinnoittelumallin urakkahinnoittelun rinnalle. Tämä malli sopii erityisen hyvin, kun kyseessä on tiukka konsepti ja toimipisteitä tullaan rakentamaan useampia.

Saneerausta, kuten montaa muutakin asiaa toteutettaessa on tärkeää, että toteutuksesta vastaa alan ammattilaiset. Metritiskin kaikki työntekijät ovat raudanlujia ammattilaisia, joten voit laskea saneerattavan kohteen luottavaisin mielin meidän käsiimme. Työllistämme muun muassa rakennusinsinöörejä, rakennusmestareita ja rakennusmiehiä, joten saneeraustyön läpi vieminen ei tule olemaan ongelma. Kaiken lisäksi mikäli saneerattava kohde on haastava, me vain innostumme siitä entistä enemmän!

Saneeraus luotettavasti alan vahvalta osaajalta. Kun sinulla on saneeraukseen liittyvää kysyttävää, tiedät keihin olla yhteydessä! Metritiski on saneerauksen mestari!